تو همیشه دیوونگی برات جذاب بوده.. ولی همیشه عاقل ترین بودی.

حالا که گیر یه دیوونه افتادی، پس میشه فرار نکنی ؟!