کرم شب تاب را شبِ یلدا
سالروز مرگ رویا بود#حسین
#پیر_توتورو