بذار لوس بازیای عاشقانه رو عُق بزنیم.

چون مطمعنم اگه من و تو باهم لوس بازیای عاشقانه رم عق بزنیم .. خودش برا ملت یه کتگوری میشه که باهاش میشینن خودارضایی میکنن.


امیدوارم فقط عُق زدنو بلد باشی!