مشکی، سفید ، بنفش.. با لبایی که قرمز تنشون کردن.

ولی قرمز تن کردنشون با قرمز تن کردن من فرق داش .. هرچند اگه از من بپرسی میگم حاجی فیروز و شهیدِ آغشته شده به خون، قرمزیشون زیاد فرقی نداره.. پس چرا باس بیشینیم فک کنیم به اینکه کودومش "سرخ" ه کدومش "قرمز" ؟

میتونیم لباس قرمزامونو بپوشیم و لای پارچه قرمزا با دوربین باکلاسا عکس بندازیم تا آدمای خوبی باشیم.
میتونیمم فوش بکشیم به همه چی و فوش بکشیم به فوش کشیدنا و آروم بیشینیم وخت شولوغ بازیای بچه مموشا. ولی اول آخرش، فوقش بتونیم وانمود کنیم که تونستیم فراموش کنیم همه فراموش نشدنیارو ، میگیری که؟
فرقش فقط این میشه که تَش آدم بده ی قصه من میشم، عب نداره بالاخره قصه ی خوب که بی بدمن نمیشه! تازه یادت باشه، واسه ساختن یه قهرمان خوب باید بدمنت خوبجوری بد بشه ، یا باشه .. چرا باس فک کنم به اینکه بنویسم "بشه" یا "باشه" ؟ فک کنم که کدومش تاثیر گذار تره؟ کودومش تو بیشتر خوشت میاد؟ چرا ی بار نباس فک کنی که تو باید از چی خوشت بیاد؟  چرا باس وخ بذارم دوباره تصحیح کنم متنو که مثلا یوخ  یجا ننوشته باشم "کدومش" یه جا "کودومش"؟
اینا همه واسه وختی بود که قراربود قهرمان من باشم!

هرچند از من بپرسی میگم بدمنام قهرمانایین واسه خودشون، "عاشق" که بگم یکم لوسه ولی اگه قهرمانارو دوس نداشتن که بدمن نمیشدن.. ما که میدونیم چخبره خب:).

آره وختشه درآری لباستو، لُخ بشین، لُخ باش تا کِی میخای موقع عیدت قرمز باشی موقع عزات مشکی؟ در بیار بذا مام حال کنیم پس.

شرمنده ولی خودت خاستی خودتم میخای، خودمون میخاستیم و میخایم من کسیو مجبور نکردم ، کسی این وسط کسیو مجبور نکرده، نمیتونه بکنه حالا هی از آزدی دم بزن!

از من بپرسی من میگم بین دستگیر کردن زنی که لُخ شده رفته تو خیابون و مردی که هول شده رفته تجاوز کرده به زنه هیچ تفاوتی وجود نداره، فقط مرده روش نمیشه فریاد آزادی برآره هه هه ..
راستی، من میگم بیا اسمشو نذاریم تجاوز، ما که میدونیم چخبره خب :).


شایدم چون قراره موندگار شیم تو تاریخ، مثه والت دیزنی!
آره شاید تو بگی ژولیت نباشه نمیمیره رومئو.. ولی باس خیلی احمق باشی موقع گفتنش.


ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست؛
حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست!
سال نو مبارک؟