اگه خدا بهت گفته بری تو سجده کونتو کنی به گندایی که زدی بخشیده میشی.. والا من کافرم بهش!